Газар зохион байгуулалтын албаны дарга нарын удирдах ажилтны ээлжит зөвлөгөөн боллоо

Газар зохион байгуулалтын албаны дарга нарын удирдах ажилтны ээлжит зөвлөгөөн боллоо

21 аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Нийслэл, дүүргийн газар зохион байгуулалтын албаны дарга нарын удирдах ажилтны ээлжит зөвлөгөөн нэгдүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Зөвлөгөөнд БХБЯ-ны сайд Х.Баделхан, БХБ-ын дэд сайд Б.Мөнхбаатар, ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү тэргүүтэй холбогдох албан тушаалтнууд оролцлоо. Уг зөвлөгөөнөөр газрын чиглэлээр бодлого, хууль эрх зүйн орчны талаар баримталж буй бодлого, геодези, зураг зүй, суурь судалгаа, мониторинг, кадастр, газар зохион байгуулалт, орон зайн мэдээлэл, технологи, архивын мэдээлэл, хот байгуулалтын чиглэлээр өнгөрсөн онд хийгдсэн томоохон  ажлуудаа дүгнэн цэгнэж 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлаа танилцуулан хэлэлцсэн юм.

БХБЯ-ны сайд Х.Баделхан: 2019 онд 150 мянган айлын орон сууцыг барих үндэсний хөтөлбөр батлагдсан.  100 мянган айлын орон сууцыг нийслэлд, үлдсэн орон сууцыг орон нутагт барих ажил хэрэгжээд явж байна. Түрээсийн орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжээгүй үлдсэн долоон аймагт  хөгжлийн банкны хөнгөлттэй зээлээр орон сууц барих төлөвлөгөө боловсруулан засгийн газрын хуралд өргөн барихаар бэлдэж байгаа. Мөн дагуул хот болох “Майдар эко хот”-д 300 мянга орчим иргэн амьдрана гэсэн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө гарсан.  Цаашлаад Азийн хөгжлийн хөнгөлттэй зээлээр 6-н дагуул хот байгуулахаар төсөл хэрэгжүүлнэ.

ГЗБГЗЗГ-ын дарга Ц.Ганхүү: Татварын ерөнхий газартай хамтарч ажиллан хийсэн томоохон систем бол газрын үнэ үнэлгээний асуудал. 1997  оноос хойш шинэчлэгдээгүй байсныг өнгөрсөн онд шинэчилсэн. Энэ ажлынхаа дагуу газрын төлбөр татварын системийг хэрэгжүүллээ. Энэ нь  газар эзэмшигчдийн татварын төлбөрийг онлайн хэлбэрээр авдаг болж иргэдийн ажлыг мөн давхар хөнгөвчилж байгаа давуу талтай юм. Энэ онд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай үл хөдлөх хөрөнгийн чиглэлээр хамтарч ажиллахаар төлөвлөж байгаа. 21 аймгийн хувьд улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг  2003 оноос хойш шинэчлээгүй байсныг 2019 онд шинэчилж дууссан. 2020 ондоо орон нутаг улсын төлөвлөгөөг баримталж, улс аймгуудаас гаргасан төлөвлөгөөтэй уялдуулан ажиллах болно. 
 

ГЗБГЗЗГ-ын орлогч дарга А.Батбаяр: 2019 оныг “Иргэн төвтэй, ил тод, ухаалаг газрын харилцаа”-ны жил болгон зарласан байсан. Энэ ажлынхаа хүрээнд томоохон системүүдийг засгийн газраар батлуулж, Засгийн газрын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэн ажиллаа. Үүнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн систем , дуудлага худалдааны систем, бүртгэлийн систем, газрын үнэ үнэлгээний асуудал гэсэн ажлуудыг 2019 онд хэрэгжүүлсэн. Илүү ойлгомжтой байдлаар тайлбарлавал жил болгон газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч нар хуралдан баталдаг байсныг төлөвлөлтийн систем бий болгосноор 21 аймаг 330 сум 9 дүүргийн хэмжээнд харах боломжтой болж иргэдэд илүү ойртсон систем бий болж байгаа юм. Энэ төлөвлөгөөний системд орсон газрыг дуудлага худалдаагаар олгоно. Иргэд байгаа газраасаа дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой цахим хэлбэрлүү шилжиж байна гэсэн үг.

 

Холбоотой мэдээ