Тогтвортой хэрэглээ,үйлдвэрлэлийг нутагшуулахаар "Свич Ази" хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байна

Тогтвортой хэрэглээ,үйлдвэрлэлийг нутагшуулахаар "Свич Ази" хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж байна

Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн 12-р зорилт буюу Хариуцлагатай үйлдвэрлэл, хэрэглээг Монгол Улсад нутагшуулахад Байгаль орчин, аялал жуулчлалын  яам Европын Холбооны "СВИЧ Ази" хөтөлбөр, уг хөтөлбөрийн Тогтвортой үйлдвэрлэл ба хэрэглээ бүрэлдэхүүн хэсэгтэй хамтран төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн талаар өнөөдөр холбогдох талууд “Тогтвортой хэрэглээ ба үйлдвэрлэл” оролцогч талуудын хурлыг зохион байгууллаа.
Хурлаар үеэр өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар хэлэлцэж цаашид Тогтвортой үйлдвэрлэл ба хэрэглээг Монголд хэрэгжүүлэх гол талуудын хамтын ажиллагааны платформыг бий болгох, ингэснээр салбар дундын мэдээлэл солилцоог үр нөлөөтөй болгох талаар хэлэлцлээ.

Уг хөтөлбөрийн хүрээнд Ногоон барилгын төсөл, Барилгын материалыг дахин боловсруулах, Агаарын бохирдлыг бууруулах, Монголын нэхмэлийн салбарын тогтвортой үйлдвэрлэл, эко тэмдэг чиглэлээр төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн байна. Тухайлбал Улаанбаатар хотын гэр хороололд дулаан алдагдал багатай байшин барихад дэмжлэг үзүүлж, зөвлөгөө өгөх, санхүүгийн зуучлал үйлчилгээ үзүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлттэй эко бүтээгдэхүүнийг дэмжих үйлчилгээг үзүүлжээ. Харин материалыг дахин ашиглах замаар барилгын салбарын нөөцийн хэмнэлттэй, цэвэр үйлдвэрлэлийг сайжруулах зорилгоор барилгын материалыг дахин боловсруулах төслийг хэрэгжүүлжээ.
Түүнчлэн Ногоон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, орон нутагт  үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний эко шошгожуулалтыг дэмжих замаар байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, Монгол Улсын тогтвортой байдал, бүтээгдэхүүн үйлдэрлэл болон борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор холбогдох стандартыг сайжруулахад чиглэн ажилласан талаар БОАЖЯ-ны Цэвэр технологи, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Ц.Уранчимэг танилцууллаа.
Цаашид "СВИЧ Ази" ТХҮ-ийн бүтээгдэхүүн хэсэг манай улсын хэмжээнд тогтвортой хэрэглээ, үйлдвэрлэлийн бодлогыг боловсруулахад техникийн туслалцаа үзүүлж, тогтвортой орон сууц, нүүрстөрөгчийн ялгарал болон нөөцийн хэрэглээ багатай эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн тогтолцоо, эрчим хүчний үр ашигтай ашиглалт, халаалтын хувилбар зэрэг тэргүүлэх чиглэлд анхааран ажиллаж  эко-инноваци, тогтвортой худалдан авалт болон эко шошгын талаарх олон нийтийн мэдлэг, хандлагыг дээшлүүлэхэд дэмжиж ажиллахаа онцлов.

Холбоотой мэдээ