“Барилгын ажлын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай” албан даалгавар гаргалаа

 “Барилгын ажлын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай” албан даалгавар гаргалаа

БХБ-ын сайд  Х.Баделхан өвлийн улиралд барилгын ажил нь түр хугацаагаар зогссон болон үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх үед ХАБЭА-н шаардлага, барилгын ажлын талбайн орчны аюулгүй байдлыг ханган, болзошгүй осол, аюулаас урьдчилан сэргийлж барилгын тухай болон ХАБЭА-н тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор цаг агаарын хоногийн дундаж температур 0 градусаас бага, өвлийн нөхцөлд барилга байгууламжийн норм, нормативын шаардлагыг чанд сахиулж чанар, аюулгүй ажиллагааг нэн түрүүнд тавьж ажиллахыг ААН, байгууллагууд болон аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгалаа. 
Учир нь өвлийн улиралд ажил гүйцэтгэснээр барилгын даацын бүтээцийн бетон зуурмаг бэхжиж амжилгүй хөлдөж, барилга байгууламжийн зураг төсөлд заасан бат бэх чанарт хүрэхгүй байх нөхцөл үүсдэг тул үүнээс сэргийлж хөрөнгө оруулагч, захиалагч, гүйцэтгэгч ААН-үүд барилгын норм, дүрэм, холбогдох стандартын шаардлагыг чанд мөрдөж ажиллаж байгаа эсэхийг байнга хянахыг мөн үүрэг болгов.

Албан даалгаврын заалтын хэрэгжилтийг нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд барилгын улсын хяналт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллагатай хамтран 2020 оны дөрөвдүгээр сар хүртэл хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулан, илэрсэн зөрчил дутагдлыг нэн даруй шийдэж, тайлан мэдээг 2020 оны тавдугаар сарын нэгний өдрийн дотор БХБЯ-нд ирүүлэхийг үүрэгдэв.

 

Холбоотой мэдээ