“Улаанбаатар хотыг ногоон хот болгох төлөвлөгөө” батлагдлаа

“Улаанбаатар хотыг ногоон хот болгох төлөвлөгөө” батлагдлаа

  “Улаанбаатар хотыг ногоон хот болгох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцэн баталлаа. Төлөвлөгөөний хүрээнд хотын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тогтоож, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд эрчим хүч, ундны ус, хог хаягдал, үйлдвэрлэл, барилга байгууламж, газар ашиглалт болон зам тээвэр гэсэн үндсэн долоон салбарыг хамарчээ. Хотын хөгжилд олон салбарыг хамруулсан нэгдсэн цогц төлөвлөгөө шаардлагатай учраас эдгээр долоон салбарыг хамарсан бөгөөд үүнийгээ стратегийн дөрвөн зорилттойгоор төлөвлөсөн байна.

  Танилцуулгад “Агаарын чанарыг сайжруулах зорилтын хүрээнд эрчим хүч болон зам тээврийн салбарт тодорхой өөрчлөлтийг хийж тэдгээрээс агаарын чанарт үзүүлдэг сөрөг нөлөөллийг бууруулан  уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах чиглэлд тодорхой ажлуудыг төлөвлөжээ. Эдгээр ажлууд нь байгальд түшиглэсэн арга барилд суурилснаараа онцлогтой юм.

  Үүнээс гадна “Хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд бохирын танкаар хангах, бохир усны шугам сүлжээг сэргээн засварлах, борооны ус хураах систем нэвтрүүлэх, “Туул” усан сан цогцолбор байгуулах зэрэг ажлууд хийгдэнэ” гэлээ. Түүнчлэн энэхүү төсөл хөтөлбөрөөр нийт 14 үйл ажиллагаа 42 арга хэмжээг зохион байгуулах талаар дурдлаа. 

   “Улаанбаатар хотыг ногоон хот болгох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн тодорхой хувийг нийслэлийн Ногоон сангаас гаргах боломжтой бөгөөд “Нийслэл хотыг хөгжүүлэх хэтийн зорилт” бодлогын баримт бичгийн хүрээнд хэрэгжүүлэх юм байна. Энэхүү төслийг боловсруулахад Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк, БНСУ-ын санхүү, эдийн засгийн яам санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн бол техникийн багаар RWA групп болон Үндэсний Стратегийн Хүрээлэнгийн хамт олон ажилсан байна.

 

Холбоотой мэдээ