2020 оныг “Нэг хот нэг стандарт” зорилтот жил болголоо

2020 оныг  “Нэг хот нэг стандарт” зорилтот жил болголоо
 

Нийслэлийн Засаг дарга 2020 оныг “Нэг хот нэг стандарт” зорилтот жил болгон зарлалаа. Ийнхүү зарласнаар энэ онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, нэгдүгээр сарын 25-ны дотор батлуулах юм байна
Олон улсын стандартад нийцүүлснээр барилга байгууламж баригдах явцад гадна талын хамгаалалтыг нэгдсэн, аюулгүй болгох, хүүхдийн тоглоомын талбайн стандартыг нэгтгэхээс эхлээд иргэдийн аюулгүй, тайван амьдрах нөхцөл байдлыг бий болгох зорилготой юм байна. Иргэдийн аюулгүй амьдрахад сөргөөр нөлөөлж буй зүйлсийг хэсгийн ахлагч, хорооны дарга нар илрүүлж, мэргэжлийн байгууллагуудад уламжлах зарчимтай. Хотын стандарт норм, дүрмийн талаар нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад танилцуулж, улмаар хотын хөгжилд ААН, байгууллага бүрийн үүрэг чухал болохыг тусгажээ.
2019 онд гурван төрлийн стандартын товхимол, гарын авлага гаргасан. Үүндээ стандартын дагуу баригдаж буй барилга, хүүхдийн тоглоом, гадна талбай тохижуулалтын материал, хэмжээ зэрэг ямар байх стандартын талаарх  зүйлсийг дэлгэрэнгүй оруулсан байна. 2020 онд үүн дээрээ нэмээд нийт 22 төрлийн бичиг баримт дээр ажиллахаа хэллээ. Үүнд явган хүний зам, замын хашлага, гэр хорооллын хашаа, гэрэлтүүлэг, ногоон хүлэмж, гудамжинд тавигдах стандартын алдагдсан байдал , үерийн усны далангийн стандарт, барилга хоорондын талбайг судалж галын болон түргэний машин орох зай талбайтай байх шаардлага хангагддаг уу зэрэг шинэчлэх шаардлагатай зүйлсийг тусгахаа онцоллоо.

 

Холбоотой мэдээ