Хүн ам, орон сууцны тооллого орон даяар эхэллээ

Хүн ам, орон сууцны тооллого орон даяар эхэллээ

Монгол Улсын хүн ам, орон сууцны ээлжит тооллого өнөөдөр эхэлж байна. Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хуулийн 8.3-т заасны дагуу ээлжит тооллогыг товлосон өдрөөс эхлэн долоо хоногт багтаан явуулахаар заасан байдаг. Уг заалтын дагуу Хүн ам, орон сууцны Улсын ээлжит тооллогыг 2020 оны нэгдүгээр сарын 09- с эхлэн 15-ны өдрийн 22.00 цаг хүртэл мэдээлэл цуглуулалтыг явуулна.
Хүн ам, орон сууцны тооллого нь 10 жилд нэг удаа явагддаг бөгөөд энэ удаа бүртгэл, уламжлалт аргыг хослуулан явуулж байгаагаараа онцлогтой. Тооллого явуулснаар засаг захиргааны анхан шатны нэгжийн түвшинд ард түмнийхээ аж байдлыг өрх, иргэн бүрээр тодорхойлж, өнгөрсөн 10 жилийн ололт, амжилтыг дүгнэх, ирэх жилүүдийн бодлого хөтөлбөрийг төлөвлөх суурь мэдээллийг бий болгох ач холбогдолтой. Үндэсний статистикийн хорооноос энэ удаагийн тооллогын дараа Хүн амын хэтийн тооцоог 2050 он хүртэл шинэчлэн тооцох аж.
.


Холбоотой мэдээ