Үйлчилгээний нөхцөл

Barilga MN Barilga MN
2020-01-06

НЭГ.  ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

  1. Barilga.mn цахим сайтын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага нь “Барилга МН” ХХК бөгөөд хүссэн үедээ үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах эрхтэй.

  2. Хэрэглэгч нь энэхүү үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд сайтаар үйлчлүүлэх боломжтой бөгөөд хүлээн зөвшөөрөөгүй тохиолдолд сайтыг хэрэглэхгүй байх эрхтэй. 

  3. Сайтад нэвтэрсэн, үйлчилгээ авсан, бүртгүүлсэн, бүтээгдэхүүн байршуулсан зэрэг сайтаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

ХОЁР.  НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР

  1. “Вэб сайт” гэж Хэрэглэгч, байгууллагын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг олон нийтэд сурталчлах, танилцуулах зорилгоор хийгдсэн цахим танилцуулга болох оюуны бүтээлийг хэлнэ.

  2. “Хэрэглэгч” гэж сайтын үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч сайтаар үйлчлүүлж буй иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  3. “Байгууллага” гэж “Барилга МН” ХХК-тай гэрээ байгуулан сайтад нэвтэрч, байгууллага, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг оруулж буй хуулийн этгээдийг хэлнэ.

  4. “Байгууллагын модератор” гэж Сайтад бүртгүүлсэн байгууллага бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээллийг засварлах эрх бүхий сайтын бүртгэлтэй хэрэглэгчийг хэлнэ.

  5. “Цахим агуулга” гэж Хэрэглэгч талаас вэб хуудсанд орох мэдээллүүдийг хэлнэ.(зураг, текст);  

  6. “Хураамж” гэж Хэрэглэгчийн сонгосон үйлчилгээний жилийн хураамжыг хэлнэ. 

  7. “Санал хүсэлт, гомдол шийдвэрлэх систем” гэж Үйлчилгээ үзүүлэгчээс гаргасан тусгай хандах эрх бүхий Хэрэглэгчтэй харилцах харилцааг зохицуулах програм хангамжийг хэлнэ

   ГУРАВ.  СИСТЕМД МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ

   1. Хэрэглэгч бүртгүүлэх:

    1. Хэрэглэгч нь сайтын заасан хуудсыг бөглөснөөр өөрийн санал болгож буй бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ сайтад зарлан нийтлэх бүрэн эрхтэй.

    2. Хэрэглэгч сайтын гишүүнээр саадгүй бүртгүүлэх бүрэн эрхтэй бөгөөд бүртгэлд өөрт ирсэн нууц үгээрээ сайтанд нэвтэрч, сайтын үйлчилгээг авах эрхтэй.

    3. Сайтад бүртгүүлснээр энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд заасан дүрэм журмыг заавал мөрдөх шаардлагыг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

    4. Хэрэглэгч сайт уруу ордог өөрийн нууц кодоо нууцалж, нууц кодтой холбоотой бүх асуудлын хариуцлагыг өөрөө үүрнэ. Хэрэглэгч зөвхөн өөрийн и-мэйл хаяг, нууц үг ашиглан сайтын үйлчилгээг авах эрхтэй.

    5. Нэг Хэрэглэгч нь (хувь хүн болон хуулийн этгээд) нэг л бүртгэлтэй байна. Нэгээс илүү бүртгэлтэй байх нь хориотой тул автомат системээр тогтоогдсон давхар бүртгэлүүд түр хаагдах болон түгжигдэх болно. 

    6. Хэрэглэгч сайтруу нэвтэрдэг өөрийн нууц үгээ нууцалж, гуравдагч этгээдэд өгөхгүй байх үүрэгтэй.

   2. Байгууллага бүртгүүлэх:

    1. Бараа, үйлчилгээг санал болгон байгууллагын мэдээллийг нийтэлж буй Хэрэглэгч нь өөрийн байгууллага, бүтээгдэхүүнийхээ мэдээллийг сайтын журмын дагуу нийтлэх эрхтэй. Байгууллага нийтэлснээр байгууллагын модератор нь холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу нийтэлсэн барааг зарах, үйлчилгээг үзүүлэх эрхтэй гэж ойлгоно.

    2. Байгууллага нь сайтад оруулсан өөрийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ чанар, аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцаж, үүнтэй холбоотой гарсан аливаа эрсдлийг бүрэн хариуцна.

   3. Байгууллага бүртгүүлэхэд дараах зүйлсийг хориглоно

    1. Нэг хаягаас ижил байгууллага нийтлэх;

    2. Бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ажлын байрын зар оруулахдаа хайж байна, худалдаж авна, санал хүлээж байна гэж зарлах;

    3. Байгууллагын нэр, утга агуулга нь байгууллагын категорид тохирохгүй байх;

    4. Байгууллагын нэрэнд цэг тэмдэг болон өөр бусад тэмдэгтүүд бичих;

    5. Монгол улсын хуулиар хориотой бараа бүтээгдэхүүнийг зарлан нийтлэх;

    6. Байгууллага нь сайтын админаар дамжин хянагдаж, шаардлага хангасан бол нийтлэгдэнэ.

   4. Дараахи зүйлсийг сурталчилан нийтлэхийг хориглоно:

    1. Архи согтууруулах ундаа

    2. Тамхи, тамхины төрөл

    3. Мансууруулах бодис

    4. Эротик, секс, садар самуунтай холбогдох хэрэгсэл, үйлчилгээ

    5. Хулгайн болон хууль бус бараа, үйлчилгээ

    6. Хүний эрүүл мэнд, аюулгүйн байдалд хор хөнөөлтэй, аюултай бараа

    7. Гуравдагч этгээдийн оюуны өмч

    8. Амьтны тухай хуульд заасны дагуу зэрлэг ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд

    9. Дархан цаазтай болон хориотой ан амьтдын яс, арьс, эрхтэн, хэрэглэл гэх мэт: үлэг гүрвэлийн яс, зааны соёо, мөн түүнчлэн үнэт чулуу, музейн үзвэр, бүтээлүүд

    10. Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах конвенцоос гаргасан хориотой амьтан, ургамлыг худалдаалахыг тус тус хориглоно.

    11. Зар сурталчилгааны тухай болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу хориотой зүйлс

   5. Бүтээгдэхүүн нийтлэх

    1. Хэрэглэгч нь нэрээ үнэн зөв, албан ёсны бүтэн нэрээ бичнэ

    2. Бүтээгдэхүүний гарчигт зөвхөн оруулж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ажлын байрны нэрийг  бичнэ. Бусад мэдээллийг бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй тайлбар хэсэгт бичнэ. Гарчиг нь зарын тайлбартайгаа нийцэх ёстой.

    3. Бүтээгдэхүүний гарчиг хэсэгт ямар нэгэн сайт, холбоо барих утасны дугаар, хаяг оруулахыг хориглоно.

    4. Олон нийтийн анхаарал татсан үгийг ашиглахгүй байх. Жишээ нь: Яаралтай, Анхаараарай, Урамшуулалтай, Хямдралтай г.м.

   6.   Бүтээгдэхүүний тайлбар

    1. Оруулж буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, ажлын байр буюу оруулсан зургийн тухай тайлбарлан бичнэ.

    2. Бүтээгдэхүүний тайлбар нь зөвхөн бараа, үйлчилгээний тухай тодорхой мэдээллийг оруулах ба өөр бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл, сурталчилж тайлбарлахгүй болно. Бүтээгдэхүүний тайлбарт бараа бүтээгдэхүүний хүргэлтийн үйлчилгээний нөхцөлийг бичиж оруулахыг зөвшөөрнө.

    3. Бүтээгдэхүүний тайлбарт зарлаж буй бараанаас гадна өөр бусад үнийн санал, барааны саналыг дурдахыг хориглоно.

    4. Бүтээгдэхүүний тайлбарт ямар нэгэн сайт, холбоо барих утасны дугаар, хаяг оруулахыг хориглоно.

   7. Бүтээгдэхүүний фото зураг

    1. Зураг нь зарын утга агуулгатай нийцсэн байх ёстой.

    2. Фото зураг нь ямар нэгэн тамгатай тохиолдолд ашиглахыг хориглоно.

    3. Фото зурагт албан байгууллагын нэрийг тамга болгон оруулахыг зөвшөөрнө. 

    4. Зурагт бусдын анхаарал татсан текст оруулж засахгүй байх. Жишээ нь: Яаралтай, Анхаараарай, Хямдарсан гэх мэт. Мөн түүнчлэн зурагт засвар оруулж элдэв хэв маягийн фон, өнгийн хувиргалт, хүрээ хийсэн тохиолдолд зарын зургийг хүчингүйд тооцно.

    5. Зурагт холбоо барих хаяг оруулахгүй байхыг хатуу анхаарна уу.      

   8. Үнэ

    1. Зөвхөн санал болгож буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийг бичнэ.

    2. Хэрэв үнийн дүн, урьд нь байснаасаа хямдарч буурсан тохиолдолд хямдруулсан шалтгаан буюу бараа муудаж хуучирсан гэх мэт бусад тайлбарыг бүтээгдэхүүний тайлбар хэсэгт бичиж оруулна.

    3. Барааны үнийг зарын гарчигт оруулахгүй байх. Үнийн дүнг заасан талбарт бичнэ.    

   9. “Барилга МН” ХХК нь эрх бүхий байгууллага болон холбогдох төрийн байгууллагаас гарсан шийдьэрийн бүтээгдэхүүнийг устгах эрхтэй. Мөн үйлчилгээний нөхцөлд заасан шаардлагыг хангаагүй, зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэдий ч устгах эрхтэй. 

   10. Барилга МН ХХК-ийн эрх, үүрэг:

    1. Хэрэглэгч буюу байгууллага бүтээгдэхүүний нийтлэгчийн өөрийнх нь бичиж найруулсан агуулгад өөрчлөлт оруулахгүй байх.

    2. Хэрэв байгууллага, бүтээгдэхүүний утга агуулга нь сайт дахь өөр нэг категорид илүү тохиромжтой байгаа тохиолдолд байгууллага, бүтээгдэхүүний байршлыг өөрчлөн, тохиромжит категорид нийтлэх эрхтэй.

    3. Хэрэв нийтлэгдсэн байгууллага, бүтээгдэхүүн нь тухайн оруулсан категорид тохироогүй, сайтын үйлчилгээний нөхцлийг зөрчсөн тохиолдолд устгах эрхтэй. Мөн түүнчлэн нэг Хэрэглэгчээс нийтлэгдэх байгууллага, бүтээгдэхүүний тоог хязгаарлах эрхтэй.

    4. Нийтэлж буй байгууллага, бүтээгдэхүүний мэдээлэл хуурамч гэж үзсэн тохиолдолд устгах эрхтэй. 

    5. Хэрэглэгчийн оруулсан байгууллага, бүтээгдэхүүний утга агуулга, чанар, стандартад “Барилга Мн” ХХК нь хариуцлага хүлээхгүй.

    6. Байгууллага, Бүтээгдхүүнийг дараахи шалтгаануудаар устгана:

     1. Oруулсан мэдээлэл нь энэхүү үйлчилгээний нөхцөл, бүтээгдэхүүн, байгууллага нийтлэх журам болон холбогдох хууль тогтоомж зөрчих

     2. Бүтээгдэхүүниймэдээлэл нь бодит бус байх

     3. Зураг нь зарын утга агуулгатай нийцээгүй, шууд хамааралгүй байх

     4. Зурагт ямар нэгэн хаяг оруулсан байх (бусад сайтын холбоос, е-мэйл, утасны дугаар, Skype, Facebook хаяг, г.м.)

     5. Зургийн чанар буюу пиксел муу, сурталчилж буй бараа зураг дээрх бусад бараанаас ялгарч харагдахгүй байх

     6. Тухайн зарын категорид үл таарах

     7. Хэрэглэгчдийн зүгээс болон бусад байгууллагаас оюуны өмчийн эрхийг зөрчсөн гэсэн гомдол ирэх, мөн холбогдох байгууллагын шаардлагын дагуу

     8. Бусад Хэрэглэгчдийн эрхийг зөрчсөн талаарх үндэслэлтэй гомдол ирэх.


ДӨРӨВ. ОЮУНЫ ӨМЧ, БАРААНЫ ТЭМДЭГ


  1. Сайтад нийтлэгдсэн “Барилга МН” ХХК-д харъяалагдах бүх үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний барааны тэмдэгт нь тус компаний өмчид тооцогдоно.

  2. Сайтад нийтлэгдсэн гуравдагч этгээдүүдийн бараа, үйлчилгээ түүнд хамраах барааны тэмдэгтүүд нь тус тусын эзэмшигчдийн өмчид тооцогдоно.

  3. Сайтад нийтлэгдэх мэдээ, нийтлэлүүдийг хуулбарлах тохиолдолд barilga.mn цахим сайтын нэрийг эх сурвалж байдлаар заавал дурьдана.

  4. Сайтад нийтлэгдсэн мэдээ, мэдээлэл, нийтлэлийг Барилга МН ХХК-ийн зөвшөөрөлгүйгээр хэвлэх, олшруулахыг хориглоно.

ТАВ.  МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ

  1. Хэрэглэгч нь сайтын үйлчилгээний нөхцөлтэй заавал танилцаж, үйлчилгээ авна.  

  2. Үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой санал, гомдол, хүсэлтийг info@barilga.mn имэйл хаяг, админ систем доторх онлайн чат болон 70113333 утсаар (ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цагийн хооронд) хүлээн авч шийдвэрлэнэ.

  3. Үйлчилгээний тасалдал нь байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл (гал, үер, газар хөдлөлт, аянга болон тэсрэлт) эсвэл төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хуулийн зохицуулалт, журам, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, ажил хаялт, дайн, террорист халдлага, гоц халдварт өвчин зэрэгтэй холбоотой бол үйлчилгээг тасалдсанд тооцохгүй бөгөөд Үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцлага хүлээх үндэслэл болохгүй.

  4. Хэрэглэгч нь Үйлчилгээний нөхцлөөр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн, Үйлчилгээг хууль бусаар ашигласан, Үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд болон бусад Хэрэглэгчдэд хохирол учруулсан нь батлагдвал хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг цуцлана.

  5. Үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдол, асуудал, маргааныг Талууд эв, зүйгээр харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ. Хэрэв шийдвэрлэх боломжгүй бол Монгол Улсын хууль, тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлүүлнэ.

  6. Сайтад байршуулсан ажил, үйлчилгээтэй холбоотойгоор үүссэн аливаа маргаан, эрсдэлийг “Барилга.МН” ХХК хүлээхгүй бөгөөд тус мэдээллийг оруулсан иргэн, байгууллага нь асуудлыг шийдвэрлэнэ.