Барилга угсралт, их засварын ажлын бүтэц, барилгын төрлөөр гаргасан судалгаа мэдээлэл

Барилга угсралт, их засварын ажлын бүтэц, барилгын төрлөөр гаргасан судалгаа мэдээлэл
Статистикийн үндэсний хорооноос гаргасан барилга угсралт, их засварын ажлын бүтэц, барилгын төрлөөр, хувиар гаргасан судалгаа мэдээллийг танилцуулж байна.

 

Холбоотой мэдээ