41 дэх удаагийн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал Бутанд боллоо

41 дэх удаагийн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал Бутанд боллоо
МБҮА нь өөрийн олон улсын хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, шинэ дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэх, бусад улсаас суралцах, цаашлаад улс орны барилгын салбарыг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд Ази ба Баруун Номхон Далайн Орнуудын Гэрээлэгчдийн Ассоциациудын Олон Улсын Нийгэмлэг (IFAWPCA) -т  2015 онд гишүүн орон, байгууллагаар элссэн түүхтэй. Манай улс 2018 оноос хойш гишүүнчлэлээ сэргээж, үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байгаа бөгөөд 2018 оны 11 сард МБҮА-ийг төлөөлж ажлын албаны гүйцэтгэх захирал Л.Хулан Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр элссэн билээ.


Тус Нийгэмлэгийн 41 дэх удаагийн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2019 оны 07 дугаар сарын 30-31-ний өдрүүдэд Бутан Улсад зохион байгуулагдлаа. Тус хуралд МБҮА-ийн ажлын албаны гүйцэтгэх захирал Л.Хулан оролцож байгаа бөгөөд хурлаар удирдах зөвлөлөөр шийдэх дүрмийн өөрчлөлт, баримт бичгийг албажуулах болон ажлын албаны хүрээнд гарч буй өөрчлөлт, цаашид хийгдэх ажлуудыг хэлэлцэж байна.Мөн хурлын үеэр нийгэмлэгийн 45 дахь удаагийн Ерөнхийлөгч ажлын тайлангаа танилцуулсан бөгөөд өөрийн илтгэлдээ 2019 оны 04 дүгээр сард Монгол Улсад МБҮА-ийн 10 жилийн ойн арга хэмжээнд уригдаж, уулзалтуудыг хийсэн тухайгаа дурдсан байна.  
МБҮА-ийн Ажлын алба
 

Холбоотой мэдээ