Улаанбаатар хотын гудамжуудын нэрийг та мэдэх үү

Улаанбаатар хотын гудамжуудын нэрийг та мэдэх үү

Тухайн хотын гудамж, талбайг нэршүүлэх, нэрэмжит болгох, хаягийн самбарыг байршуулах, хаягийн нэгдсэн мэдээллийн санг хөтлөх нь хот төлөвлөлт, нийгэм эдийн засагт чухал ач холдогдолтой бөгөөд төрийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх зорилготой юм.

Улаанбаатар хотын хувьд 1990 оноос хойш одоогийн байдлаар 167 гудамж, зам талбайг ахан дүүс хотуудын нэрээр, алдар, гавъяаг мөнхлөх зорилгоор хүний нэрээр, тухайн газар нутгийн байршлын түүхэн нэр зэргээр нэршүүлж хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэн өдөр тутмын хаягжилтанд хэрэглэж байна.

Нийслэлийн хэмжээнд 1990-1998 онд 39, 2000-2007 онд 63, 2008-2011 онд 40, 2012-2018 онд 25 нийт 167 гудамж талбайг нэршүүлж АДХ болон НИТХТ-ийн тогтоолоор батлуулан, гудамжны нэршлийг хаягтай холбоотой үйл ажиллагаанд хэрэглэж байна.
Гудамж, талбайг нэршүүлэхдээ тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 4 буюу түүнээс дээш урсгалтай авто замыг өргөн чөлөө, 2 буюу түүнээс дээш урсгалтай авто замыг гудамж, хотын гудамж, өргөн чөлөөтэй холбогдсон олон нийтийн зориулалттай орон зайг талбай, замын аль нэг талаараа бүрэн барилгажаагүй, нэг суурьшлыг нөгөө суурьшилтай холбосон бол зам гэх мэтээр төрлөөр нь ангилдаг.
 

Холбоотой мэдээ