"ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭЛЦЭХ ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА" олон улсын бага хурлын үндсэн 5 хэлэлцүүлэг

"ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭЛЦЭХ ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА" олон улсын бага хурлын үндсэн 5 хэлэлцүүлэг

2018 оны 10 сарын 26-27-ны өдрүүдэд зохиогдох ИРЭЭДҮЙГ БҮТЭЭЛЦЭХ ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА олон улсын бага хуралд илтгэл тавих 30 гаруй хүндэт илтгэгчид маань дараах сэдвүүдийн хүрээнд илтгэл, хэлэлцүүлэг хийх болно.

1. ТӨСЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН УДИРДЛАГА

Хэлэлцүүлгийн тойм:

Аливаа байгууллага үйл ажиллагааны цар хүрээгээ өргөжүүлэн, хөгжүүлэх явцад өөрчлөлттэй тулгарах нь зайлшгүй юм. Түүнчлэн тэр өөрчлөлт нь тухайн байгууллага өсөн дэвжих хурдасгуур болдог. Өөрчлөлтийг үр дүнтэй удирдсан байгууллага өрсөлдөөнд тэргүүлж чаддаг. Өөрчлөлтийн шинэ санаачлага нь цаг хугацаа, зардал их шаарддаг хэдий ч цэгцтэй аргачлалыг ашиглан төслийн өөрчлөлтийн удирдлагыг хэрэгжүүлснээр тухайн байгууллага өрсөлдөөнд тэсч, үйл ажиллагаа нь улам өргөжин тэлэх болно.

2. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА ДАХЬ АЖАЙЛ (AGILE) АРГА БАРИЛ

Хэлэлцүүлгийн тойм:

Мэдээллийн технологийн хөгжил, бизнесийн хөгжлийн хурд хэд дахин өссөн энэ цаг үед ажайл аргачлал төслийн удирдлагын салбарт шинэлэгээр, үр дүнтэй хэрэглэгдэж байна. Олон давтамжит, урт хугацааны бүтээгдэхүүн хүлээлгэн өгөх багийг чиглүүлэхэд ажайл арга барилыг өргөнөөр ашиглах болсон. Багийг өөрчлөлтөд хурдтай, үр ашигтай, үр дүнтэй хариу үйлдэл үзүүлэх боломжоор хангадаг энэхүү арга барил нь төслийн удирдлагын уламжлалт арга барил болох цаг хугацаа, зардлыг хянах боломжийг олгохоос гадна, нөгөө талаас ажайл арга нь тэр шаардлагуудыг удирдахын тулд цаг хугацаа, зардлыг илүү үр өгөөжтэй шийдэх болно.

3. ҮР ДҮНД ЧИГЛЭСЭН БИЗНЕСИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

Хэлэлцүүлгийн тойм:

Өнөө үед байгууллагуудад тулгарч буй гол асуулт бол: төсөлд ажиллаж буй нэг ажилтан төслийн менежер(ТМ) мөн бизнесийн шинжээчийн(БШ) үүргийг зэрэг хэрэгжүүлж болох эсэх юм. Хурлын энэхүү хэлэлцүүлэгт эдгээр чухал үүргүүдийг салгахын эерэг болон сөрөг талууд мөн тэдгээрийг нэгтгэх, салгахад мэдэх шаардлагатай түлхүүр ойлголтууд, онолын талаар хэлэлцэх болно. Та бүхэн хурлаас энэхүү 2 ажил үүргийн зорилго ялгаатай ч хэрхэн харилцан хамааралтай болохыг ойлгож авах юм. Тэдгээрийн үүрэг давхцаж болох талбартай танилцаж түүнээс гарч болох зөрчилдөөнийг хамгийн бага түвшинд байлгахын тулд хариуцлагыг хэрхэн тодорхойлох талаар тайлбарлана. Төгсгөлд нь төслийн менежер болон бизнесийн шинжээчийн хоорондын харилцаа, төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд тэд хэрхэн хамтарч ажиллах талаар туршлага хуваалцах юм.

4. ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД ҮНЭ ЦЭНЭ БҮТЭЭХ НЬ

Хэлэлцүүлгийн тойм:

Дийлэнх бизнесийн хувьд төслийн удирдлага нь тодорхой үнэ цэнийг бий болгох үүрэгтэй байдаг. Энэхүү хурлын хэлэлцүүлэгт төслийн менежер та өөрийн удирдаж буй төслийн үнэ цэнийг хэрхэн бүрдүүлж, бүтээлцэх тухай; төслийн төлөвлөлт болон хэрэгжүүлэлтийн үед хэрхэн үнэ цэнийг бий болгож байгаагаа бататгахын тулд ямар үзүүлэлтүүд ашиглах талаар; төслийн алхам, шийдвэр бүр бизнесийн үр дүнд ямар нөлөө үзүүлдэг тухай; эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал тань зөв эсэх зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэх юм. Мөн зарим тохиолдолд ялгаатай мэт ойлгогддог бизнес болон төслийн хоорондын холбоог шинжилнэ. Бүх төсөлд эдийн засгийн үнэ цэнэ бий болгох гэсэн зорилго үргэлж хадгалагдаж байдаг тул энэхүү хэлэлцүүлгээс та бүхэн маш сонирхолтой ойлголтуудыг онол болон туршлагын хүрээнд олж авах юм.

5. ДИЖИТАЛ ХУВЬСАЛ

Хэлэлцүүлгийн тойм:

Өнгөрсөн жилүүдэд дэлхий нийтэд хувьслыг бий болгож буй үүлэн систем болон клауд үйлчилгээнүүд нь дижитал хувьслын хамгийн энгийн жишээ юм. Тогтмол үйл ажиллагаатай бизнес болон уламжлалт төслийн удирдлага нь үүлэн системд амжилттай дасан зохицоход эрсдэл, сорилттой тулгардаг. Үүлэн системийн хүрээнд хэрэгжиж буй төслүүд нь түргэн хугацаанд хэрэгждэг тул шаталсан болон олон үе шаттай уламжлалт төслүүдэд тохиромжгүй. Хосолсон аргачлалтай үйл ажиллагааг санал болгодог хэдий ч энэ нь "шулуунаар" сэтгэдэг удирдлагын эсэргүүцэлтэй тулгарах магадлалтай. Харин түүнийг шийдвэрлэсэн жишээ гэвэл чанарын үүлэн баг болон үүлэн төв юм. Үүлэн систем салбарын мэргэжилтнүүдэд бага зардалтай гэдгээрээ танигдсан ч үүлэн төслүүдийн ихэнх хувь нь зардал болон аюулгүй байдлаас үүдэн бүтэлгүйтэх тохиолдол гардаг. Үүнд туршлага, чадвар, мэдлэг дутмаг байдал ихэд нөлөөлдөг байна. Байгууллагуудад тулгарч буй нийтлэг асуудал нь зах зээлийн дижитал чадамжийн хангалтгүй байдал, дижитал хувьсал болон өгөгдлийн бие даасан байдлыг бий болгоход удирдлагын багийн чадвар хүрэлцэхгүй байх зэрэг юм.

СУРАЛЦ, ХҮРЭЭГЭЭ ТЭЛ, ДЭЛХИЙН ТҮВШИНД ХҮР

Та бүхэн хурлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи холбоосоор дамжин авна уу.

| marketing@pmimongolia.mn

| www.pmi.org | www.pmimongolia.mn

| www.facebook.com/pmimongoliachapter

| www.twitter.com/pmimongolia

| www.pmiconference2018.mn


Тасалбар худалдан авах холбоос: https://www.ticket.mn/event/datr/1/

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/251880505513602/
 

Холбогдох утас: 88086965


      

    

Холбоотой мэдээ