Гэр хорооллыг хөгжүүлэхэд 570 сая ам.доллар зарцуулна

Гэр хорооллыг хөгжүүлэхэд 570 сая ам.доллар зарцуулна
 Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны Захирлуудын зөвлөл 80 сая ам.долларын зээлийн төслийг баталжээ. Энэ зээлийг Улаанбаатарын гэр хорооллыг орлогод нийцсэн, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадвартай, амьдрахад таатай, эко хороолол болгоход зарцуулах юм байна.
Уур амьсгалын ногоон сангаас Монгол Улсад олгох 95 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, 50 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж болон Өндөр түвшний технологийн сан (ӨТТС)-гаас олгох 3 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийг АХБ мөн хариуцна.
ӨТТС-г АХБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжих төслүүдийн шинэлэг шийдлүүдийг дэмжих зорилгоор 2017 онд байгуулжээ.
 
    АХБ-ны Хот хөгжүүлэлтийн ахлах мэргэжилтэн Арно Хекман: “Улаанбаатарын гэр хороололд оршин сууж буй 850,000 орчим хүн хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээнд хамрагдаж чадаагүй байна” гэж хэлээд “Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээнд холбогдсон, ногоон орчин бүрдсэн, төрөл бүрийн үйлчилгээ болон ажлын байр хүртээмжтэй, байгаль орчинд ээлтэй 20 орчим эко хорооллыг энэ төслөөр санхүүжүүлнэ. Ингэснээр төслийн үр шимийг шууд хүртэн “ногоон” орон сууцанд орох 10,000 оршин суугчийг оролцуулаад нийт 100,000 орчим иргэний амьдрах орчин сайжирна” гэжээ.
Төслийн хүрээнд авто зам, цэвэр, бохир ус, дулаан хангамж зэрэг үндсэн дэд бүтэц нь шийдэгдсэн 1,500 айлын түрээсийн орон сууц барина. Эко хорооллуудыг бий болгох энэ ажил газрыг сайн дурын үндсэн дээр орон сууцаар солих зарчимд тулгуурлан хэрэгжинэ. Төлөвлөгдсөн эко хорооллын нутаг дэвсгэрт хамаарах газрыг өмчлөгч болон түрээсээр оршин суугч тухайн механизмд оролцох эсэхээ шийдэх эрхтэй.
Дээрх төсөл 570 сая ам.полларын өртөгтэй. 2026 оныг хүртэл үргэлжлэх аж. 
 

Холбоотой мэдээ