Инженерүүдэд зориулсан багц цагийн сургалтуудын хуваарь

Инженерүүдэд зориулсан багц цагийн сургалтуудын хуваарь
Монголын барилгын инженерүүдийн холбооноос явуулдаг сургалтын хуваарь гарчээ. Тодруулбал, ирэх есдүгээр сард зохион байгуулах Мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох, сунгах инженерүүдэд зориулсан багц цагийн сургалтуудын хуваарь:
 
1. Норм, нормативийн баримт бичиг болон дүрэм журмуудын тухай сургалт-IX/06- 1 өдөр- 1 багц цаг- бүх хүрээний инженерүүд
2. Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын ажлын шинэ инженерийн сургалт-IX/07-1 өдөр, 1 багц цаг- барилга угсралт, ашиглалтын инженерүүд
3. Барилгын инженерүүдэд зориулсан БНбД-ийн сургалт-IX/10-1 өдөр 1 багц цаг- барилга угсралт, ашиглалтын инженерүүд
4. Ачаалал ба үйлчлэл-IX/13-1 өдөр-1 багц цаг- барилга бүтээцийн зураг төслийн инженерүүд
5. Барилга, байгууламжийн бүтээц төлөвлөлтийн үндэс-IX/14- хагас өдөр -0.5 багц цаг- барилга бүтээцийн зураг төслийн инженерүүд
6. Өрөгт ба төмөр бетон бүтээцийн тооцоо, шаардлагууд-IX/17- хагас өдөр -0.5 багц цаг- барилга бүтээцийн зураг төслийн инженерүүд
7. Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн инженерүүдэд зориулсан БНбД-ийн сургалт-IX/20-2 өдөр -2 багц цаг- барилга угсралтын чиглэлийн ДХАС-ийн инженерүүд
8. Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн шинэ инженерийн сургалт-IX/24-2 өдөр 2 багц цаг- барилга угсралтын чиглэлийн ДХАС-ийн инженерүүд
 
 

Холбоотой мэдээ