Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого /төсөл/

Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлого /төсөл/
ОЛОН НИЙТИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

   Төрөөс барилгын салбарын талаар баримтлах бодлогын төсөл, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төсөлтэй танилцаж, саналаа Барилга, хот байгуулалтын яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын ахлах мэргэжилтэн А.Энхтүвшин 76003333/1140/ утсаар холбогдож, эсхүл

Холбоотой мэдээ