Газрын суурь үнэлгээг ялгавартайгаар тогтооллоо

Газрын суурь үнэлгээг ялгавартайгаар тогтооллоо
      Газрын суурь үнийг 1997 онд баталснаас хойш бид өнөөдрийг хүртэл 21 жилийн турш хэрэглэж ирсэн.

1997 онд баталсан хуулиар Монгол Улсын газар нутгийг хангайн уулархаг бүс, Алтайн уулархаг бүс, хээр талын бүс, талын бүс гэж дөрөв хуваагаад тариалан, бэлчээр, хадлан гэсэн гурван чиглэлд үнэлгээ тогтоож мөрдөж, Улаанбаатар хот нийтдээ 440 сая төгрөгийн ганцхан үнэлгээг мөрдөж ирсэн юм.

Энэ үнэлгээ нь өнөөгийн нийгмийн шинэ зохион байгуулалт, зах зээлийн системд тохирохгүй учраас шинэчлэн тогтоож байгаа юм. Ингэхдээ дээрх хөдөө аж ахуйн дөрвөн бүсийг 31 бүсэд хуваарилан, гурван чиглэлээр үнэлгээ тогтоож, Улаанбаатар хотын газрыг хотын төв, хотын зах, нийгмийн дэд бүтэцтэй гэж ангилж, 16 бүсэд хуваарилан 17 зорилгоор газрын үнэлгээ тогтоогджээ. Тухайлбал, улсын төсвийн байгууллага авбал нэг үнэ, орон сууц барих бол өөр үнэ гэх мэтээр үнийн ялгаатай байдлаар тогтоосон байна. Ингэснээр олон улсын жишгийн дагуу газрын суурь үнэ зарим газарт хоёр дахин буурч, өндөр үржил шимтэй, хотын төв хэсэгт хэд дахин нэмэгдэж байгаа юм. 

 
Бэлчээрийн төлөв байдлын зураг ӨМНӨ НЬ
Бэлчээрийн төлөв байдлын зураг ДАРАА НЬ


      Түүнчлэн хот суурин газрын суурь үнэлгээг хоёр жил тутам, хот суурингаас бусад зориулалттай газрын суурь үнэлгээг таван жил тутамд иргэд, олон нийтэд танилцуулж, тогтоохоор тусгаад байна.

Газрын суурь үнэлгээг шинэчлэх тооцооллыг хийхдээ суурь үнийг өсгөхийг чухалчлаагүй, суурь үнэлгээг бодитой тодорхойлох, төлбөр татварын уян хатан байх зарчмыг баримталсан хэмээн албаныхан мэдээллээ.

Дээрх тогтоолыг ирэх оны нэг сарын нэгнээс эхлэн мөрдөж эхлэх юм.

 
Улаанбаатар хотын гэр бүлийн хэрэгцээний газрын суурь үнэ

Улаанбаатар хотын худалдаа үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн зориулалттай газрын суурь үнэ
 
 

Холбоотой мэдээ