“Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна

“Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн төсөлд санал авч байна

   Засгийн газрын 2016 оны 121 дүгээр тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний 2.77.1-д заасан “Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн болон уг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төсөлтэй танилцаж, саналаа Барилга, хот байгуулалтын яамны Нийтийн аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн О.Энхтуяа  76003333/1161/ утсаар холбогдож эсхүл
 
“Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн төслийг ЭНД-ээс татаж үзнэ үү.

“Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний төслийг ЭНД-ээс татаж үзнэ үү.

Саналын товъеог ЭНД-ээс татаж үзнэ үү.

Холбоотой мэдээ