Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд нэмж гаргалаа

Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд нэмж гаргалаа

"МИК ОССК" ХХК-ийн охин компани болох “МИК АКТИВ АРВАН ЗУРГАА ТЗК” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг 2018 оны зургадугаар сарын 29 -ний өдөр Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгоод байсан юм.

Тэгвэл 2018 оны наймдугаар сарын 9-ний өдөр  зохицуулагч байгууллагын зөвшөөрлийн дагуу “МИК АКТИВ АРВАН ЗУРГАА ТЗК” ХХК 100 гаруй тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд / ИЗББ/-ыг гаргалаа.

 

Холбоотой мэдээ