Олгогдсон газрыг оршин суугчдын 60 хувь нь эсэргүүцвэл цуцална

Олгогдсон газрыг оршин суугчдын  60 хувь нь эсэргүүцвэл цуцална
Нийслэлийн Газрын кадастрын мэдээллийн санг өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж, засварлан, улсын кадастрын нэгдсэн мэдээллийн системд холбож, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх" төслийн нээлт өнөөдөр боллоо.

Улсын хэмжээнд газрын кадастрын мэдээллийн системийг байгуулсан тул газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрхийн баталгаа харуулсан цахим үйлчилгээ иргэдэд нээлттэй болж байгаа юм байна.
Энэ төслийн үр дүнд иргэд өөрсдөө авах мэдээллээ цаг алдалгүй интернэт ашиглан авах боломж нь нээгдэхээс гадна веб сайтаар орж өөрийн амьдарч буй нутаг дэвсгэрийн мэдээллийг ч авах боломжтой болж байгаа аж.
2019 он гэхэд бүх өмчлөгдөх боломжтой газрыг өмчлөөд дуусна. Харин дараа нь эзэмших боломжтой газрынхаа нөөц судалгаа гэх мэтээр бүх зүйлийг нь ил тод болгоод явах зайлшгүй шаардлага бий хэмээн албан ыхүмүүс мэдээллээ.

 Нийслэлийн газрын албаны дарга Э. Болорчулуун
 "Одоогоор дүүргүүдийн хэмжээнд дунджаар өмчилсөн газар 86 хувьтай.  Бид одоо нийслэлийн хэмжээнд үлдсэн 14-15 хувь дээр ажиллана.
Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар Улаанбаатар хотын оршин суугаа иргэдийн дунд буюу хорооллын дунд шинээр газар олгохгүй. Мөн хэрвээ газар олгогдсон байгаад иргэдийн 60 хувь нь эсэргүүцсэн тохиолдолд бид хүчингүй болгоод явж байна. Мөн сургууль цэцэрлэгийн дотор олгогдчихсон газруудыг бүгдийг нь цуцласан. Одоогоор оршин суугчдын хотхон дотор шинээр газар олгоогүй" гэв.

Энэ төсөл хэрэгжснээр мөн иргэд хоорондын газрын маргаан таслагдах болно" гэж ярилаа.
Улаанбаатар хот нь Монгол Улсын нийт газар нутгийн 0.3 хувийг эзлэн орших боловч хүн амын талаас илүү хувь буюу 1.4 сая хүн оршин суудаг. Мөн нийт 390 мянга гаруй нэгж талбарт газар өмчлөх, ашиглах, эрх зүйн харилцаа үүсэж байдаг аж.
 
           Нийслэлийн Засаг даргын орлогч П. Баярхүү ярихдаа  "Энэхүү ажил нь Монгол Улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр болон газар зохион байгуулалт геодези, зураг зүйн газартай хамтран ажиллах нийслэлийн гэрээнд тусгагдсан төлөвлөгөөт ажлуудын нэг.
Одоогийн байдлаар Барилга хот байгуулалтын яам болон Газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар нь 21 аймаг 330 сумыг хамарсан газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нэгдсэн систем, түүнийг эрхлэх тухай мэдээллийн орчин, мэдээллийн харилцаа холбооны дэд бүтцийг бүрдүүлсэн байна.
Тус төслийн үйл ажиллагаа нь нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжиж, улсын хэмжээний газрын кадастрын мэдээллийн санд суурилсан нэгдсэн систем бий болох боломжийг бүрдүүлж байгаад бид баяртай байна.
Мөн Улаабаатар хотын 390 мянга гаруй нэгж талбарын өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нарын мэдээллэл нь төслийн үр дүнд өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжиж, засварлагдахаас гадна иргэн, ААН байгууллагуудад үзүүлж буй газрын харилцааны үйлчилгээг цахимаар дамжуулан нээлттэй ил тод хүргэж, цаг хугацаа орон зайгаас үүссэн үйлчилгээний хоцрогдол арилна гэж бид итгэж байна" гэв.
Төслийг Барилга, хот байгуулалтын яам болон газар зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газарын захиалгаар "Геомастер" ХХК нэг жил гурван сарын хугацаатай гүйцэтгэх аж
 

Холбоотой мэдээ