Шинэ цэвэрлэх байгууламж 2020 онд баригдаж дуусна гэв

Шинэ цэвэрлэх байгууламж 2020 онд баригдаж дуусна гэв
Энэ сарын 16-нд Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баделхан төв цэвэрлэх байгууламж дээр ажиллан, гэрээгээр ажил гүйцэтгэж байгаа “Хийрэв” ХХК, “Эко тайхи” ХХК, “Ховд тул” ХХК нарын удирдлага, ажилчидтай уулзан, ажлын явц байдалтай танилцсан. 
       “Эко тайхи” ХХК нь цэвэрлэх байгууламжийн лагийн талбай, хуримтлагдсан лагийн талбайн өдөр тутамд гарах үнэрийг бактери ашиглан бордоо үйлдвэрлэх ажлыг гүйцэтгэж, харин Ховд тул” ХХК нь лагийн талбай дахь үнэрийг дарах, биологийн бүтээгдэхүүн ашиглан хар шороон хөрс бий болгох ажил зэргийг тус тус хийж гүйцэтгээд байгаа аж.
ОХУ-д үйлдвэрлэсэн биологийн бүтээгдэхүүнийг Монгол эрдэмтэний аргачлалаар лаг хатаах талбайн картын 13220 м2 талбайн үнэр дарах, хуримтлагдсан 26196 м3  лагийг боловсруулж хар шороон хөрс болгохоор ажиллаж байгаа гэнэ.
       Сайд Х.Баделхан лагийн үнэр эрс буурсаныг сайшааж, дараа дараагийн шат, арга хэмжээг хариуцлагатай авч, мөн үнэрийн тархац багссан талаархи чанарын хяналт шалгалтыг нарийвчлан хийлгүүлж, энэ талаархи үнэн зөв мэдээллийг иргэд, олон нийтэд цаг тухай бүрт өгч байх талаар даалгасан юм. 
Мөн тэрээр шинэ цэвэрлэх байгууламжийн  талаархи сэтгүүчлдийн асуултад хариулж, Францийн Артилло компаниар хийлгэсэн ТЭЗҮ-г үндэслэн, БНХАУ-ын засгийн газрын хөнгөлттэй зээлээр барих ажлыг гарын үсэг зурж эцэслэсэн тул 2020 он гэхэд цэвэрлэх байгууламж баригдсан байна гэдгийг хэллээ. 

 
 

Холбоотой мэдээ