Тусгай зөвшөөрлийн журмыг шинэчлэн баталлаа

Тусгай зөвшөөрлийн журмыг шинэчлэн баталлаа


Барилга, хот байгуулалтын сайдын тушаалаар Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн журам, суурь нөхцөл шаардлага, холбогдох хавсралт, барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангиллыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэм шинэчлэгдэн батлагдсан байна.  
Тухайлбал, Барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангиллыг зориулалт, хүчин чадлаар нь тогтоох дүрэмд барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангиллыг хэрэглэх хүрээ, барилга байгууламжийн төвөгшлийн ангилал, барилга байгууламжийн ашиглалтын явцад төвөгшлийн ангилалд өөрчлөлт оруулах тухай нэг бүрчлэн тусгаж оруулсан байна. Дэлгэрэнгүйг уншиж танилцана уу. 
Холбоотой мэдээ