Аж үйлдвэрлэл өмнөх оны мөн үеэс 331.9 тэрбум төгрөгөөр өсчээ

Аж үйлдвэрлэл өмнөх оны мөн үеэс 331.9 тэрбум төгрөгөөр өсчээ
Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан судалгаагаар аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2019 оны эхний 2 сард урьдчилсан гүйцэтгэлээр 2.5 их наяд төгрөгт хүрсэн байна.
Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 400.3 тэрбум төгрөгөөр өссөн гэсэн үг юм. Үүнд уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэл өмнөх оны мөн үеэс 331.9 (22.5%) тэрбум төгрөгөөр, үүнээс нүүрс олборлолт 338.5 (71.9%) тэрбум төгрөг, металлын хүдэр олборлолт 12.8 (1.6%) тэрбум төгрөгөөр тус тус өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

 
 
 
      

Холбоотой мэдээ