Хэрэв та дундын компьютер дээр байгаа бол энэ сонголтыг бүү сонго


Үргэлжлүүлснээр та манай нийтлэлийг уншсан гэдгээ баталж байна Нөхцөл ба нөхцөл болон Күүкийн бодлого