Улаанбаатaр хотын төрийн өмчит сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дулаан-техникийн шинэчлэлт


Алдаа мэдээлэх

Зохиогч: Азийн Хөгжлийн Банк
ISBN:
Үнэгүй
Унших

Товч тайлбар

Товчлол..............................................................................................................................2 

Өмнөх үг.............................................................................................................................7 

1 Хураангуй....................................................................................................................8 

2 Судалгааны ажлын үндэслэл, зорилго ба арга, аргачилал ...................................11 


3. Монгол улсын боловсролын салбар ба Улаанбаатар хотын сургууль, цэцэрлэгийн барилгуудын байдал ба шийдвэрлэх асуудлууд ...........................................................15 


4. Судалгааны үр дүн, дүн шинжилгээ ........................................................................26 

4.1. Улаанбаатар хотын цэцэрлэгүүдийн судалгааны үр дүн ................................26 

4.2. Улаанбаатар хотын сургуулиудын судалгааны үр дүн....................................53 


5. ДТШ хийх барилгыг сонгох шалгуурууд ..................................................................77 

6. ДТШ-ийн хөрөнгө оруулалтын ерөнхий тооцоо ба гарах хэмнэлт .........................80 

6.1 Цэцэрлэгийн байрилга ....................................................................................... 80 

6.2 Сургуулийн барилга ............................................................................................80 

6.3 Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ ............................................................................81 

6.4 Гарах хэмнэлт, үр дүн .......................................................................................86 

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно. Та нэвтрэх бол энд дарна уу.