Жилийн тайлангийн нэгтгэлийн танилцуулга /Үл хөдлөх хөрөнгө СЗХ/

Зохиогч: Санхүүгийн зохицуулах хороо
ISBN:
Үнэгүй
Унших

Товч тайлбар

1  Оршил
2  Хууль эрх зүйн зохицуулалт
3  Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
   -  Статитик үзүүлэлт
   -  Борлуулалтын тойм
   -  Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт
   -  Эрсдэлийн үнэлгээ
   -  Дүгнэлт
4  Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчид
   -  Статитик үзүүлэлт
   -  Борлуулалтын тойм
   -  Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт
   -  Эрсдэлийн үнэлгээ
   -  Дүгнэлт
5  Нэгдсэн дүгнэлт

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно. Та нэвтрэх бол энд дарна уу.