Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн материал, эдлэлийн чанар стандартын шаардлага


Алдаа мэдээлэх

Зохиогч: Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газар
ISBN:
Үнэгүй
Унших

Товч тайлбар

1.ЗОРИЛГО.......................................................................................................................... 8
2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ ............................................................................................................... 8
3. НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ ........................................................................................................ 8
4. НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ..................................................................................11
5. БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ .......................................................12
6.ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧАНАР СТАНДАРТЫНШААРДЛАГА........................................................................................................................15
6.1. БЕТОНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА .....................................................................15
6.2. АРМАТУРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА .................................................................16
6.3. БЕТОН ХООЛОЙД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА .....................................................18
6.4. БАЙНГЫН БА ТҮР ЗААДАС ...............................................................................18
6.5. ТӨМӨР БЕТОН ХАВТАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.........................................19
7.ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫНЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА .....................................................................................................21
7.1. ӨНГӨН ХӨРС ХУУЛАХ........................................................................................21
7.2. УХЛАГА ................................................................................................................21
7.3. НЯГТРУУЛАЛТ ....................................................................................................21
7.4. БЭЛТГЭЛ ҮЕ ДЭВСЭХ.........................................................................................22
7.5. ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХИЙЦ БАЙГУУЛАХ ................................................22
7.6. ТӨМӨР БЕТОН ХАВТАН СУУРИЛУУЛАХ ..........................................................23
7.7. ТӨМӨР БЕТОН ХАВТАН ХООРОНД ЧИГЖЭЭС ХИЙХ .....................................24
7.8. БЕТОН ШҮД ХИЙХ ..............................................................................................24
7.9. ТОХИЖИЛТ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ..............................................................25
8. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ИЛ СУВАГ ...........................................................................26
8.1. ХАГШААС БАРИХ ДАЛАН ...................................................................................29
8.2. ХОЛБОХ БАРИЛГА .............................................................................................29
8.3. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛАНГИЙН ДОТОРЛОГОО (БЭХЭЛГЭЭ) ...........32
8.4. ТҮШИЦ ХАНА.......................................................................................................35
9. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛД СУВАГ ...................................................................35
9.1. ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ...................................................................................38
10.БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЧАНАР СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА .............................................................................................................................................41
10.1. ТӨМӨР БЕТОН ХООЛОЙ..................................................................................41
10.2. ХУВАНЦАР ХООЛОЙ ........................................................................................42
10.3. ГАН ФУТЛЯР ХООЛОЙ .....................................................................................43
4
10.4. ЗАМЫН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ШҮҮРТ ХУДАГ .......................................44
10.5. АВТОЗАМЫН БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ХАЖУУГИЙН УС ОРОЛТТОЙ ЛОТОК ........................................................................................................................46
10.6. ҮЗЛЭГИЙН ХУДАГ .............................................................................................47
10.7 БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ХИЙЦИЙН УС ТУСГААРЛАЛТ ....................................................................................................................................49
10.7.1. БЕТОН ХИЙЦИЙН УС ТУСГААРЛАЛТ ....................................................................49
10.7.2. ГАН ХИЙЦИЙН УС ТУСГААРЛАЛТ .........................................................................50
11. ХӨРСНИЙ УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖ.................................................................51
12.ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХИЙЦ ЭДЭЛХҮҮНИЙ ҮНИЙН САНАЛ .............................................................................................................................................52
13. АВТО ЗАМЫН ХААЛТ, ХАШИЛТ, ЧИГЛҮҮЛЭХ ХЭРЭГСЛҮҮД ....................................58
14.1. ХЭРЭГЛЭХ ДҮРЭМ............................................................................................58
15.ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРҮЙЛЧИЛГЭЭ ........................................................................................................................60
15.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЛАГ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ....................................................................................................................................60
15.2. ӨВЛИЙН УЛИРАЛД ХАЛИА ДОШИН ЗАЙЛУУЛАХ........................................ ...60
15.3. БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ШҮҮРТ ХУДАГ, ХООЛОЙ ЦЭВЭРЛЭХ................61
15.4. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАСВАР, НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ .................................................................................................................61

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно. Та нэвтрэх бол энд дарна уу.