Үерээс хамгаалах барилга байгууламжийн төлөвлөлт хийх удирдамж


Алдаа мэдээлэх

Зохиогч: Хотын стандарт, орчны аюулгүй байдлын хяналт зохицуулалтын газар
ISBN:
Үнэгүй
Унших

Товч тайлбар

1. ЗОРИЛГО...............................................................................................................................1
2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ ....................................................................................................................1
3. НОРМАТИВ ЭШЛЭЛ .............................................................................................................1
4. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ ........................................................................................2
5.ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙНТӨЛӨВЛӨЛТ ХИЙХ УДИРДАМЖ .............................................................................................4
6.ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙНЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА .........................................................................................................11
6.1. ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН БАЙРШЛЫГ СОНГОХ .........................................................................................................................11
6.2. УС СУДЛАЛЫН ТООЦОО........................................................................................12
6.3. БАЙР ЗҮЙН ЗУРГИЙН СУДАЛГАА..........................................................................13
6.4. ИНЖЕНЕР ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА ......................................................................13
6.5. ГИДРОГЕОЛОГИЙН СУДАЛГАА.............................................................................14
6.6. ТРАССЫН ОРЧНЫ СУДАЛГАА...............................................................................14
6.7. ХОТЫН БАРИЛГАЖСАН ТАЛБАЙГААС БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ...............................................................................15
6.8. ҮЕРИЙН АЮУЛТАЙ БҮС ҮҮСЭЖ БОЛОХ ХОХИРЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ .............16
6.9. ДАЛАНГИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ ...................................................................................17
6.10. СУВГИЙН ЗУРАГ ТӨСӨЛ......................................................................................19
7.ҮЕРЭЭС ХАМГААЛАХ, БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙНЗУРАГ ТӨСӨЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА ..................................................................................20
8.ҮЕРЭЭС ХАМГААЛАХ, БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ БАЙГУУЛАМЖИЙНБАРИЛГЫН АЖИЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА.............................................................................22
9.НИЙСЛЭЛ ХОТЫГ ҮЕРЭЭС ХАМГААЛАХ, БОРООНЫ УСЫГ ХУРИМТЛУУЛЖАШИГЛАХ ТАЛААР ЦААШИД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ...................................23
AШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ .............................................................................25

СЭТГЭГДЭЛ БИЧИХ

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно. Та нэвтрэх бол энд дарна уу.