Металь хийц

2019-11-06
 
 
Иргэний болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын металь каркасын дам нуруу, багана, холбоос хийцүүдийг зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.