SP-350

2019-11-06
 
 

SP-350 загварын дээвэрийн материал нь эхний хуудсын шрүпдэж бэхлэгдсэн ирмэг дараагын хуудасны нугалааст ирмэгт дарагдан залгагдах учир ил гадаргууд ус орох ямарч нүхгүй угсрагдана

Менежертэй холбогдох