"Уран барилгачин" сургалтын төв

2019-11-06
 
 

"Шинэ Бүтээн Босголт" ХХК-ний дэргэдэх "Уран барилгачин" сургалтын төв

- Өрөгч угсрагч

- Цахилгаан ба хийн гагнуур

- Бетон арматур

- Сантехникийн слесарь

эдгээр мэргэжилээр 21-45 хоногийн сургалт явуулж байна.