WOLF Хэрэгцээний халуун усны танк 260 литр багтаамжтай.

2021-08-02
10,500,000.00
 
 
Хэрэгцээний халуун усны танк 260 литр багтаамжтай. Энэ ус халаагч нь гурван эх үүсвэрээр халаах боломжтой:- цахилгаанаар;- зуухны халуун усаар;- өрөөний дотор агаараар халаах дулааны насостай.Эрчим хүчний хэмнэлттэй бөгөөд халуун усны хэрэгцээг тасралтгүй хангах найдвартай төхөөрөмж.Ус халаах 2 горимтой:- ЭКО- BOOSTЭКО горимоор халаахад бусад төрлийн ус халаагчтай харьцуулбал ижил хугацаанд 2 дахин бага цахилгаан зарцуулна. BOOST горимоор бага хугацаанд хурдан ус халаана.