Цахилгаангүй бохир ус цэвэрлэх байгууламж 6-500 хүн

2019-11-06
 
 
Цэвэрлэх байгууламжийг 6-500 хүн хүртэл 
 

- Цахилгаан ашиглахгүй тул хяналт, байнгын ажиллагаа шаардлагүй

- Цахилгааны асуудлаас болж цэвэрлэх байгууламжийн биологийн цэвэрлэгээнд  доголдол гарах эрсдэлгүй

- Урсгал зардалгүй (Жилд нэг удаа шүүлтүүр солино)

- Лагийн хэмжээ маш бага

- Үнэргүй

- Чимээ гаргахгүй

Менежертэй холбогдох