Хүчдэл тогтворжуулагч

2019-11-06
650,000.00
 
 
Уг төхөөрөмжийг суурилуулснаар цахилгаан хүчдэл хэт ихсэх улмаас цахилгаан төхөөрөмж шатах, цахилгаан хүчдэл багасах улмаас дутуу ажиллах асуудалгүй болно. (Зурагт үзүүлснээр айлын хүчдэл 161В ирж байгааг 220В болгон хувиргаж тогтворжуулж байна)

Техникийн үзүүлэлтүүд:

- Доторх зэс ороомог нь хувьсах цахилгаан гүйдлийг тогтворжуулна 
- Удирдлагын тоон самбараар цахилгаан хүчдэлийн хэмжээг тохируулах боломжтой (Жишээ нь: 220В) 
- Ахуйн энгийн хэрэглээ дээр нэмэлт ахуйн хүчит төхөөрөмж ажиллахад буюу 8кВт/цаг хүртэлх цахилгааны ачааллыг тогтворжуулах хүчин чадалтай
Утас: 7000-4380

Менежертэй холбогдох