Бетоны нэмэлтүүд

2019-11-06
 
 
БЕТОНЫ НЭМЭЛТҮҮД
Бид бетон зуурмагийн бэхжих хугацааг богиносгох, өвлийн цагт хөлдөхөөс хамгаалах, шаардлагатай бол шингэрүүлэх үйлчилгээтэй нэмэлт бодисууд ашиглаж байна. Энэ нэмэлт бодисууд нь ISO9001 стандартыг хангасан байдаг.
Мөн агаарын агууламжтай, ус тусгаарлагчтай бетоны нэмэлтүүдээс гадна эмнэлгийн рентген туяа үл нэвтрүүлэх, олон улсын 1-р зэрэглэлийн хурдны замын, онгоцны буух, хөөрөх зурвасын гэх мэт тусгай зориулалтын бетон үйлдвэрлэхэд шаардлагатай нэмэлтүүд нийлүүлж байна

Менежертэй холбогдох