Emerald Standart

2019-11-06
 
 
Шинэ тутам Emerald Standart цуглуулгын гол давуу тал нь PUR pearl төрлийн гаднах үе юм. Энэхүү 0,7мм зузаан үет давхарга нь:
  • гадны гэмтэл, ослоос шалыг цоорхоос хамгаалах,
  • олон жилийн эдэлгээг даах
  • хавтгай гадаргуу

Менежертэй холбогдох