Smaragd Classic Fr

2019-11-06
 
 
Смарагд - хэрэглэгчдэд хамгийн сайшаагдсан Шалны материал юм. Олон үет бүтэцтэй ба үе бүр нь өөрийн хэмжээнд ачаалал даах чадамжтай.
Мөн хамгийн дээд үе нь PUR Pearl бүтэц бүхий хатуу гадаргуутай нь дан ганц шалны сайн хамгаалах бүрхүүл болоод зогсохгүй байнгын засвар, арчилгааг таниас шаардадгүйгээрээ онцлогтой.

Менежертэй холбогдох