Sportline Standart

2019-11-06
 
 
Олон үет PVC шал нь спортын болон тоглоход зориулан үйлдвэрлэгдсэн.
  • Уян хатан шинж чанар
  • Дээд үе нь 100% PVC бүтэцтэй бөгөөд бат бөх хамгаалалт болдог
  • Хэрэглэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах зөөлөн гадаргуу
  • Энэ цуглуулгад 4-н төрөл бүхий модон загварын болон 7 цулгай өнгө багтсан байгаа.
  • Шалан тэмдэг тэмдэглэгээ хийх, зураас татах зэрэг олон боломж

Менежертэй холбогдох