Trocal - вакум цонх

2019-11-06
 
 

Тэсвэртэй
Профилийн дундуур төмөр угольникыг хийсэн нь профилийг гадны нөлөөгөөр нугарах, гулзайх, тахийх зэрэг үйлчлэлээс найдвартай хамгаална. Профилийн хөдлөх хэсэг болгон тус тусдаа төмөр угольник ашигласан нь түүний бат бөх чанарыг улам сайжруулсан.

Бат бөх
Цонхны түгжээ, нугас тогтоох холбогчийг суурилуулах ховил нь онцгой бат бөх чанартай, тохиромжтой хэлбэр хэмжээтэй байхаар тооцож хийгдсэн.

Тусгаарлагч бат бөх жийргэвч
Шилний, даруулгын, агаарын, төвийн гэсэн 4 төрлийн цагаан саарал өнгийн, бат бөх, уян хатан чанартай жийргэвч резиний тусламжтайгаар битүүмжлэгдсэн.   InnoNova_70.M5 загвар нь нэмэлт төвийн тусгаарлагч жийргэвчийг ашигласан. Ингэснээр гадаад орчноос илүү сайн тусгаарлагдаж чадсан нь цаг агаарын эрс тэрс уур амьсгалтай манай нөхцөлд илүү тохиромжтой.

Оновчтой хэлбэр, тохиромжтой хэмжээ
Профилийн гадаад харагдах хэлбэр, хэмжээ, үзэмжийг нарийн тооцоолж хийсэн.  Гоёлын загварууд нь профилийн гадаргууг товойлгох технологиор хийгдсэн.

Шил тогтоох тохиромжтой систем
Шил тогтоох нуух нь хялбар, тохиромжтой, шил хагарсан, гэмтсэн тохиолдолд түүнийг хялбар сольж, засварлах боломжтой байхаар тооцож хийгдсэн. Гоёлын загваруудын шилний даруулга нуух нь хотгор дизайнтайгаар хийгдсэн.

Усны дуслыг гадагшлуулах систем
Шилний дотор талын рам хөлрөх, цантах, уур цохих зэргээс шалтгаалан үүссэн усны дуслыг гадагшуулах тусгай систем

Менежертэй холбогдох