Агаарын дулаан хөшиг /Air curtain/

2019-11-06
 
 

Алсын болон механик удирдлагатай дулааны хөшиг нь хаалганы дээр буюу хажуу талд байрлан дотоод ба гадаад орчны хооронд дулааны хөшиг үүсгэж, дотоод орчны температурыг тогтмол барих үүрэгтэйгээс гадна өрөө тасалгаа, граж, павилионыг богино хугацаанд халаах зориулалтаар ашиглаж болдогоороо давуу талтай.