Зөөврийн тавцан шат, Scaffold "Millenium"

2019-11-06