Зөөврийн тавцан шат, Scaffold "Tempo Balcone"

2019-11-06