ВА47-29/М Автомат

Алдаа мэдээлэх

2019-11-06
 
 
Иргэний болон үйлдвэрлэлийн барилга байгуулалмжид хэрэглэгдэнэ.

Модулийн тоног төхөөрөмжүүд

Автомат таслуур ВА-47-29/М
Зориулалт: ВА-47-29/М нь цахилгаан хэлхээг хэт хүчдэл, богино залгаанаас хамгаалах зориулалттай.

Ашиглах нөхцөл: Автомат таслуур ВА-47-29М-ийг орон сууц олон нийтийн барилга байгууламжийн гэрэлтүүлгийн (ГС, ОГС, АХ, ТХ) болон хүчний хувиарлах самбарт тоноглодог. Автомат таслуур ВА-47-100-ийг гэрэлтүүлгийн самбарын оролт болон хүчний хувиарлах самбар, үйлдвэрийн нөхцөлд өргөнөөр ашиглах боломжтой.

Онцлог давуу талууд:

  • Контактанд байрладаг индикатор нь салгагдсан, залгагдсан эсэхийг мэдээлэх боломжтой.
  • 2 төрлийн PIN ба FORK шин болон уян утасыг нэгэн зэрэг холбох боломжтой.
  • Хажуугийн хувилтай гадаргуу нь дулааны солилцоог сайжруулсан.

    Техникийн үзүүлэлт:
  • Ажлын хүчдэл                                              ~230/400В
  • Ажлын гүйдэл                                              ВА47-29М  0,5-63А
  •                                                                         ВА47-100,  10-100А
  • Хамгаалалтын зэрэг                                  IP20
  • Ажиллах температур                                         -40 - +50 оС

Менежертэй холбогдох