Монгол дахь ногоон санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх боломж бий

Б. БарилгаМН сэтгүүл Б. БарилгаМН сэтгүүл
2020-02-07
Монгол дахь ногоон санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх боломж бий


Дэлхийн эдийн засаг, хүн ам хурдацтай өсөн нэмэгдэж, түүнийг дагаад нөхөн сэргээгдэх болон сэргээгдэхгүй байгалийн нөөцийн ашиглалт асар ихээр нэмэгдэх болсон. Энэ нь эргээд нөөцийн хомсдол, биологийн төрөл зүйл устах зэргээр байгаль орчин, тогтвортой хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх болсныг өдгөө улс орон бүр хүлээн зөвшөөрч байгаль орчинд ээлтэй, эдийн засгийн байнгын өсөлтийг хангасан ногоон эдийн засагт суурилсан ногоон хөгжлийн загваруудыг сонгох болсон. Манай улсын хувьд ч ногоон хөгжлийн үзэл санаанд тулгуурласан, иргэдийн оролцоог хангасан эдийн засгийн өсөлтийг бий болгосоноор хүрээлэн байгаа орчны тогтвортой байдлыг хадгалан ирээдүй хойч үедээ өвлүүлж, үр өгөөжийг нь урт хугацаанд хүртэх боломжоор хангах нөхцөлийг бүрдүүлсэн хөгжингүй улс болох зорилгыг өмнөө тавьсан. Энэхүү зорилтынхоо хүрээнд ч хэд, хэдэн ажлыг хийж, хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тэгвэл энэхүү ажлын хүрээнд буюу “Тогтвортой, ногоон барилгын үнэлгээний систем, санхүүжилтийн арга механизм” сэдэвт семинар өнөөдөр боллоо.Барилга, хот байгуулалтын яам, ХБНГУ-ын Худалдаа хөгжлийн яамны дэмжлэгтэйгээр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/ хамтран зохион байгуулсан семинараар төрийн болон төрийн бус байгууллага, салбарын бизнес эрхлэгчдэд “Ногоон санхүүжилтийн талаар авч буй арга хэмжээ”, “Олон улсад мөрддөгдөг ногоон барилгын үнэлгээний систем, тэдгээрийн ялгаа, онцлог”, “Ногоон барилгын үнэлгээний EDGE системийн танилцуулга”, “Барилга байгууламжийг эрчим хүчний хэрэглээ, хэрэгцээгээр үнэлэх, гэрчилгээ олгох журам”-ын төслийн талаар танилцуулж, оролцогчдын санал бодлыг сонссон юм.НҮБ-ын ангиллаар байгаль орчинд ээлтэй санхүүжилтийн механизмыг ногоон санхүүжилт гэдэг. Иймээс шалгуурт нь бүхий л банкны зээл, ногоон бондын санхүүжилт, байгаль орчинд ээлтэй компани хувьцаагаар санхүүжилт татах, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг байгаль орчинд ээлтэй бизнес рүү татах зэрэг зэрэг санхүүжилтийн механизм багтдаг. НҮБ-ын судалгаанаас үзэхэд тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангахад дэлхийн хэмжээнд жил бүр 5-7 их наяд ам.долларын хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байдаг аж. Хөгжиж буй улс, орнуудын хувьд уг хөрөнгө оруулалтыг хийхийн тулд 2.5 их наяд ам.долларын санхүүжилт шаардлагатай гэж үзжээ. Монгол улсад үүсээд буй байгаль орчинтой холбоотой асуудлуудыг шийдэхийн тулд бид дэлхий нийтийн тренд болж буй тогтвортой санхүүжилт, ногоон санхүүжилтийн боломжийг ашиглах нь зүйтэй гэдгийг энэхүү семинарын үеэр онцолж байлаа. Ер нь манай улсад олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдээс ногоон санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх боломж бүрэн бий. Үүнд барилгын салбарын бизнес эрхлэгчид чухал хувь нэмэртэй гэдгийг Уур амьсгалын асуудал хариуцсан тусгай элч З.Батжаргал онцолж байсан юм.
Барилгын салбарт бизнес эрхлэгчдэд хамгийн сонирхож буй зүйл нь “Ногоон зээл”  хөтөлбөрАгаар, орчны бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн хоёр тэрбум төгрөгийн энэхүү зээл нь иргэдийн хувьд гэр, байшингаа дулаалах, цахилгаан халаагууртай болох, ариун цэврийн байгууламжаа сайжруулах буюу эко жорлонтой болох бол бай­гууллага, аж ахуйн нэгжийн хувьд аялал жуулчлалын бүтээг­дэхүүн, үйлчилгээг сайж­руу­лахад чиглэжээ. Дээрх бараа, бүтээгдэхүүнийг импортолдог эсвэл үйлдвэрлэдэг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн импортын барааны чанар, стандартыг хангасан байх ёстой. Талбайн хэмжээнээс шалтгаалсан хүчин чадлаа зааж өгөх, техникийн тодорхойлолт нь тодорхой гэх мэт. Хэрвээ дотоодод үйлдвэрлэсэн бол патентын эрхтэй байх, баталгаат хугацааг нэг, чанарын баталгаагаа гурван жилийн хариуцах гэх мэт шаард­лагыг тавьж байгаа аж. Мөн “Ногоон зээл” хөтөлбөрт хамрагдаж, бараа, бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх аж ахуйн нэгжүүд гааль, НӨАТ, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөгдөх боломжтой. Түүнчлэн аж ахуйн нэгжүүд ногоон гэрчилгээ авснаар худалдан авах ажиллагаанд оролцох давуу эрх эдлэх, цаашилбал, олон улсын экспо, үзэсгэлэн худалдаанд Засгийн газрын дэмжлэгтэй оролцох, үйл ажиллагаагаа сурталчлуулах бүрэн боломжтой ажээ.
Манай улсын ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох үнэлгээний системийг ногоон барилгын зэрэглэл тогтоодог дэлхий нийтийн туршлага, мөн дотооддоо мөрдөгдөж буй барилгын норм, стандарт болон өөрийн орны онцлогийг харгалзан үзжээ. Монголын ногоон барилгын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаанд энгийн, хялбар, хэрэгжих боломжтой, өөрийн орны онцлогийг харгалзсан, гэхдээ ирээдүйд чиглэсэн зэрэг гол зарчмыг баримталжээ. Энэхүү зэрэглэл тогтооход эрчим хүч, ус, байгаль орчин, инноваци гэсэн 4 чиглэлийн асуудлыг хамарсан нийт 10 үндсэн, 26 дэд шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглах, нийт 100 онооны системтэй бөгөөд ногоон барилгын нийт 5 зэрэглэлтэй юм байна. Нийт шалгуур үзүүлэлтийн 40-49 хувийг хангасан нөхцөлд ногоон барилгын зэрэглэлийн хамгийн доод шаардлага болох нэг одны зэрэглэл, 50-69 хувийг хангасан бол хоёр одны зэрэглэл, 70-79 хувийг хангсан тохиолдолд гурван одны зэрэглэл, 80-89 хувийг хангасан бол дөрвөн одны, 90-ээс дээш хувийг хангасан бол таван одны зэрэглэлийн болзол хангасанд тус тус тооцож гэрчилгээ олгодог байна. Тэрчлэн барилга, байгууламжийг эрчим хүчний хэрэглээ, хэрэгцээгээр үнэлж гэрчилгээ олгож байгаа ажээ.