Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн төслийг цэвэрлэх байгууламжийнхтай уялдуулна

Б. БарилгаМН сэтгүүл Б. БарилгаМН сэтгүүл
2019-11-06
Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн төслийг цэвэрлэх байгууламжийнхтай уялдуулна
 

Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх ажил, Харгиа арьс ширний урьдчилан цэвэрлэх байгууламжийн технологийн болон тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн ажлыг эрчимжүүлэх, хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн төслийг Шинэ цэвэрлэх байгууламжийн төсөлтэй уялдуулах зэрэг хотын иргэдийг амьдрах таатай нөхцөлөөр хангах, байгаль орчинд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгооор Барилга хот байгууллатын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн яам, нийслэл хамтран ажиллахаар боллоо. Тодруулбал, гурван тал цаашид цэвэрлэх байгууламжийн лагийг боловсруулж уул уурхайн нөхөн сэргээлт, хог хаягдал булах хөрсийг орлуулахад, хөрс таримал ургамлын болон хөрсний үржил шимийг сайжруулах зэрэг хоёрдогч түүхий эд үйлдвэрлэх шаардлагатай норм, стандартыг боловсруулах юм. Мөн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр арьс шир, ноос ноолуур боловсруулах хөнгөн үйлдвэрийн парк барих ажлыг эрчимжүүлэхийн зэрэгцээ дээрх хөнгөн үйлдвэрийн парк байгуулагдтал урьдчилсан цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний чанар, технологийг сайжруулж стандартын шаардлага хангасан бохир усыг төвлөрсөн системд нийлүүлэхэд анхаарч ажиллах юм. Түүнчлэн лаг боловсруулах, булшлах, устгах байгууламж барих чиглэлээр тооцоо, судалгаа хийж, санал боловсруулан эрх бүхий байгууллагаар хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх, төв цэвэрлэх байгууламжийн дэргэд хог хаягдал лагийг дахин хуримтлуулахгүй байх, Мянганы Сорилтын корпорацитай байгуулсан компакт гэрээний хүрээнд баригдах “Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэр”-ийн төслийг шинээр баригдах төв цэвэрлэх байгууламжийн төсөлтэй уялдуулах, дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах зэрэг асуудлуудыг хамтран ажиллах санамж бичигт тусгагджээ.