Баганат хороолол

Танилцуулга

ГЭРХОРООЛОЛ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД БАГАНАТ ӨРГӨӨ” ХХК-ИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ “БАГАНАТ ХОРООЛОЛ”-ЫН ТОВЧТАНИЛЦУУЛГА

Манай байгууллага нь Нийслэлийнзасаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн А/535 дугаар захирамжаар“Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл” хэрэгжүүлэгчээр шалгаран “Батламж” авчБаянзүрх дүүргийн 8,16-р хорооны нутаг дэвсгэр, Батлан хамгаалах их сургуулийнорчим хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу “Баганат хороолол”-ын ажлуудыгхийж гүйцэтгэж байна.


Энэхүү төсөл нь “Улаанбаатар хотыг2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны чигхандлага”-ын хэсэг болох Гэр Хорооллын Дахин Төлөвлөлтийн төслийн хүрээндхэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнийтодотгол, 2030 оны чиг хандлага”-ын хэсэг болох Гэр Хорооллын ДахинТөлөвлөлтийн төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын Засгийн Газрындэмжлэгтэй Улаанбаатар хотыг барилгажуулах, бага дунд орлоготой иргэдийг оронсууцаар хангах, агаар болон хөрсний бохирдолыг багасгах гэх зэрэг олон давууталын зорилготой төслүүдийн нэг юм.

Уг бүтээн байгуулалт нь Баянзүрх дүүргийннутаг дэвсгэрт 51.3 га газрыг  хамарснаас30,3 га газрыг шинээр төлөвлөн орон сууц үйлчилгээний барилга байгууламж барихаартөлөвлөсөн. Нийтдээ 80 гаруй блок барилга, 1500 хүүхдийн ахлах сургуулийнцогцолбор 1ш, 240 хүүхдийн цэцэрлэг 3ш, 6 км I-III зэрэглэлийн авто зам,төвлөрсөн дулаан хангамжын эх үүсвэртэй 240 000 м2 бүхий 5000 айлын орон сууц,42 000 м2 худалдаа үйлчилгээний барилга байгууламжтай байхаар хэсэгчилсэнерөнхий төлөвлөгөөг баталсан.

Нийт 236 иргэд, аж ахуйн нэгжтэй 2болон 3 талт гэрээ хийн 50% хүртэлх хувийн газрыг чөлөөлөн түрээсийн оронсууцаар хангаж барилгууд ашиглалтанд орох үед орон сууцанд оруулж гэрээнийүүргээ биелүүлэн ажиллаж байна. Мөн нийт 98 айлын гэрээг 100% дүгнэж дуусгасанба 2020 онд нэмж  65 айлын гэрээ дүгнэждуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.


“БАГАНАТ ХОРООЛОЛ” төслийн ерөнхий төлөвлөгөө

Одоогийн байдлаар хүүхдийнтоглоомын талбай, оршин суугчдын салхилах бүрэн бололцоог хангаж өгсөн 144айлын 16 давхар 4 блок ,40 айлын 5 давхар 4 блок барилга, нийт 800 гаруй айлын оронсууцуудыг тус тус ашиглалтанд өгөн, ИШС-ний ажлууд, холбоос 124 авто машиныдулаан гражын барилгын ажлуудыг 100%-ийн гүйцэтгэлтэйгээр хийн төслийг амжилттайгаархэрэгжүүлэн ажиллаж байна.


Бид инженерийн шугамсүлжээний ажлуудаас дараах 5 багц ажлуудыг гүйцэтгээд байна. Үүнд:

      Гадна дулааны шугам, дулаан хангамжийн эх үүсгэвэрийг өргөтгөн шинэчлэхажил

      Гадна цэвэр, гадна бохир усны шугам сүлжээний ажил

      Гадна цахилгаан хангамжийг өргөтгөн шинэчлэх , шугам сүлжээний ажил

     Гадна холбооны сувагчлалынажил

     510 у/м авто замын барилгаугсралтын ажил

          Бид дээрхи инженерийн шугамсүлжээний ажлыг сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи болох газар доорхи барилгабайгууламж буюу 3*3 хэмжээтэй (h=3 b=3) тусгай зориулалтын 2км урттай туннелийнсистемээр далдлагдсан байдлаар шийдсэн байдаг. Уг туннелд дулаан хангамж,халуун хүйтэн ус, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, бохир цэвэр ус ( бүгд)багтсан байдаг.


Явц болон бэлэнболсон зургууд

Нэвтрэх сувгийнгазар чөлөөлсөн байдал болон угсралтын ажил хийгдсэн


Мөнуг хороололд шаардагдах цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийн систем болох ТП 5ширхэгийг БНХАУ-ын цахилгаан холбооны томоохон компани болох CHINT компанитайхамтран ажиллаж тоног төхөөрөмжөөр бүрэн ханган / барилга доторхи бүрэнтоноглолыг/ барьж 3000 гаруй айлын орон сууцыг барихад хүрэлцэхүйц хэмжээгээрбүрэн тоноглон бэлэн болгосон.

 510 у/метравто зам тавигдсан. 

/Авто замын ажлын явц 2015 он 10 сар/       

  Ийнхүү батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 2020 оны 3, 4-р улиралд 36 айлын үйлчилгээтэй5 давхар 1 блок орон сууц, 84 айлын 12 давхар үйлчилгээтэй 1 блок орон сууцболон 2021 оны 2,3-р улиралд үйлчилгээтэй 98 айлын 4 блок нийт 600 айлын оронсууцуудын барилгын ажлыг эхлүүлэн, мөн 1500 суудалтай ерөнхий боловсролынсургуулийн газар чөлөөлөлтийг бүрэн хийж төслийг амжилттайгаар хэрэгжүүлэнажиллаж байна.Мөнманай байгууллага 2019 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн Нийслэлийн Засаг ДаргынТамгын газраас зарласан Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрхдүүрэг, 8 дугаар хороо, Баганат хороолол/ нэртэй, БСШУСЯ/201902173 дугаартайтендерийн ажилд оролцон шалгарч 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр№НХААГ-19/148 дугаар бүхий ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу 2020 оны 09 дүгээрсарын 01-ний өдөр цэцэрлэгийн барилгыг хүлээлгэж өгөхөөр барилгын ажлыгэхлүүлэн ажиллаж байна.

 


Эцэстнь дүгнэж хэлэхэд Инженерийн шугам сүлжээний ажлуудыг бүрэн шийдэж дуусганодоогоор 3000 гаруй айлын орон сууцыг барих хэмжээний газрыг бүрэн чөлөөлжбарилга угсралтын ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна.

Барилгын байршлын үзүүлэлт

 • Сургуулийн зай -- 200
 • Цэцэрлэгийн зай -- 50
 • Хүнсний дэлгүүрийн зай -- 10
 • Тээврийн үйлчилгээний зай -- 500
 • Худалдааны төвийн зай -- 500

Гадна орчин

 • Харуул хамгаалалттай эсэх -- Тийм
 • Гадна хашаатай эсэх -- Үгүй
 • Гражтай эсэх -- Тийм
 • Тоглоомын талбайтай эсэх -- Тийм
 • Ногоон байгууламжтай эсэх -- Тийм
 • Нэмэлт цахилгаан үүсгүүртэй эсэх -- Үгүй
 • Инженерийн нэгдсэн шугам сүлжээнд холбогдсон эсэх -- Тийм
 • Домофон системтэй эсэх -- Тийм
 • Барилгын хийц -- Төмөр бетон бүрэн цутгамал

Барилгын онцлох шинж

 • Шал -- Паркетан шал
 • Цонх -- 3 давхар шилтэй
 • Интернеттэй эсэх -- Тийм
 • ТВ-ийн кабельтай эсэх -- Тийм

Өрөөний сонголт

Өрөө Талбай м2-н үнэ План зураг Захиалах
1 Өрөө 26.3м2 1,750,000.00 План зураг үзэх Захиалга
1 Өрөө 31.8м2 1,750,000.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 44.9м2 1,750,000.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 45м2 1,750,000.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 50.6м2 1,750,000.00 План зураг үзэх Захиалга
2 Өрөө 50.9м2 1,750,000.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 55.8м2 1,750,000.00 План зураг үзэх Захиалга
3 Өрөө 58.7м2 1,750,000.00 План зураг үзэх Захиалга

Байршил

Орон сууц захиалах